Naše zariadenia kontrolujú svetelné, elektrické, mechanické, geometrické a funkčné vlastnosti produktov. Ponúkame tiež značenie laserom a popis 1D / 2D kódom, následne kód prečítame a priradíme ho do databázy, kde je priradený k meraniam. Tým je zabezpečená spätná sledovateľnosť produktu.

Pozrite si príklady našich aplikácií.

zariadenie na kontrolu predných svetiel

Zariadenie na kontrolu predných svetiel

Zariadenie kontroluje svetelné, elektrické, geometrické a funkčné vlastnosti finálnych predných svetiel pred expedovaním. Produkt môže byť následne označený laserom. Ak obsahuje 1D / 2D kód, kód prečítame a priradíme ho do databázy k jednotlivým meraniam. Tým je zabezpečená spätná sledovateľnosť.

zariadenie na kontrolu denného svietenia

Zariadenie na kontrolu brzdových svetiel

Zariadenie kontroluje elektricko-svetelné vlastnosti brzdových svetiel. Kontroluje sa každá funkcia svetla. Ak sa požaduje, vieme napr. nalepiť tesnenie alebo vykonať tlakovú skúšku. Na prípravku môže byť tiež snímač čiarového kódu pre sledovateľnosť procesu, zlé kusy sú označené mechanickou značkou. Zariadenie obsahuje PC, ktoré sa postará o zber údajov, štatistiku a následnú archiváciu nameraných údajov.

zariadenie na kontrolu brzdových svetiel

Zariadenie na kontrolu modulov denného svietenia

Zariadenie kontroluje elektricko-svetelné vlastnosti, každá LED je kontrolovaná podľa zadaných tolerancií. Na prípravku môže byť snímač čiarového kódu pre sledovateľnosť procesu, zlé kusy sú označené mechanickou značkou. Zariadenie obsahuje PC, ktoré sa postará o zber údajov, štatistiku a následnú archiváciu nameraných údajov.

Medzi našich klientov patrí

logo Axonbiotech
logo Varroc
logo Semadeni
Služba Nitra
logo Roche
logo Chirana
logo Balda
lgo Weidmann

Pozrite si naše riešenia v oblasti medicínskeho priemyslu